BIBELHALVMARATON

At læse hele bibelen kan være uoverkommeligt ligesom en maraton. Men at fordybe sig i enkelte af bibelens skrifter og se dem i en sammenhæng kan være både givende og meningsfuldt. Derfor fortsætter bibelhalvmaraton en tirsdag hver måned, hvor et skrift gennemgås både med indhold og betydning. Vi indleder med Markusevangeliet tirsdag den 19. september og fortsætter derefter tirsdag den 24. oktober, 21. november, 19. december og 23. januar. Alle dage klokken 14-16 i sognegården. Deltagere bedes læse Markusevangeliet inden den 19. september.