Film og Tro

”Film & Tro” er et tilbud til dig, der holder af at se film sammen med andre og få lejlighed til at tale om den bagefter. Efter fremvisningen i sognegården får vi en sandwich og en øl/vand (pris 20 kr.). Derefter er der mulighed for at dele filmoplevelsen med hinanden. Filmene er udvalgt af sognepræst Kåre Egholm, som byder velkommen og leder den efterfølgende samtale.

Se kalenderen nedenfor:

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.