Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedspleje

 

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Virksomhed
Menighedsplejen står bl.a. for:

  • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
  • økonomisk støtte til enkeltpersoner, lokalcentre og sociale institutioner i sognet
  • uddeling af julehjælp
  • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Sådan søger du om julehjælp: (ansøgningsfrist for julen 2020 er 1. december)

Skriv en ansøgning til kirkens kontor på: vejlby.sognaarhus@km.dk

Ansøgningen skal indeholde flg: 

  • Kort beskrivelse af ansøgers situation og oplysning om antal hjemmeboende børn samt deres alder.
  • En kopi af ansøgers sidste årsopgørelse.
  • Ansøgers kontaktoplysninger: navn, bopælsadresse, e-mail / mobilnummer.   

Klik her for at hente ansøgningsskema

Har du stadig spørgsmål om, hvordan du søger om støtte gennem sognets menighedspleje, så ret henvendelse til en af kirkens præster.