Epitaphie

Epitafium På tårnrummets nordvæg til højre for orglet ses Vejlby Kirkes eneste epitafium, skænket til kirken i 1771 af Jens Rasmussen Snedker og dennes hustru, Inger Laursdatter. Det er formentlig udført af den slægtsbevidste Vejlby-gårdmand Jens Rasmussen Snedker selv. På kirkegården, hvor flere af hans efterkommere fremdeles ligger begravet, lå tidligere Jens Rasmussens Snedkers og Inger Laursdatters gravsten. Den er nu - for at værne den mod yderligere nedbrydning - ophængt under udhænget på østmuren af kirkens ligkapel nordvest for kirken ved Vejlby sognegård. 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.