Præster og kirkefunktionærer

 

Sognepræst(kbf)
Niels Sander Wienke
mail: nsp@km.dk
Tlf: 29898912
Mandag er fast fridag

 

 

Sognepræst
Charlotte Rønhoff
Filosofgangen 1
8240 Risskov
Mail: crp@km.dk
Tlf. 29 44 12 99
Mandag er fast fridag

 

Kordegn
Tine Kau Andersen
Vejlby Centervej 25
8240 Risskov
Mail: vejlby.sognaarhus@km.dk
Tlf. 86 21 44 01
Kontortid mandag-tirsdag-torsdag-fredag kl. 9-13.  Onsdag kl. 15-17

 

Kirkegårdsleder
Else-Marie Jepsen
Kirkegårdskontoret
Bredkildegade 7
8240 Risskov
Mail: kgleder@vejlbykirke.dk
Tlf. 40 40 11 98
Kontortid: man-tor kl. 12.30-13.30.
Fredag kl. 10.30-11.30
Læs mere om kirkegården her

Organist
Claus Borch


Mail: vejlbyorganist@mail.dk
 

Kirketjener
Lene Kure

Sognegården
Vejlby Centervej 25
8240 Risskov
Mail: vejlbykirketjener@mail.dk
Tlf. 86 21 12 81
Mobil: 23 30 12 81
Træffes ikke mandag

Kirketjener
Teddy Steen Juhl
Sognegården
Vejlby Centervej 25
8240 Risskov
Mail: vejlbykirketjener@mail.dk
Tlf. 86 21 12 81
Mobil: 23 30 12 81
Træffes ikke mandag

Kirkesanger
Jacob Evald
Mail: jacobevald@hotmail.com
 

Kirkegårdsgartner
Peter Kildalsen

Kirkegårdskontoret
Bredkildegade 7
8240 Risskov
Tlf. 40 40 11 98

Kirkegårdsgartner
Mads Bjerrum

Kirkegårdskontoret
Bredkildegade 7
8240 Risskov
Tlf. 40 40 11 98

Gartnerelev
Alexander Fredgaard

Kirkegårdskontoret
Bredkildegade 7
8240 Risskov
Tlf. 40 40 11 98