Kirkebil

Ældre og gangbesværede, der ønsker befordring til gudstjenesten i Vejlby kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirkekontoret, senest fredag kl. 13.00 på telefon 86 21 44 01.

Der kan også rekvireres kirkebil til koncerter og foredrag arrangeret af Vejlby højskoleforening/Vejlby menighedsråd.

Returkørsel aftales med kirketjeneren.

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.