Kirkebil

Ældre og gangbesværede, der ønsker befordring til gudstjenesten i Vejlby kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirkekontoret, senest fredag kl. 13.00 på telefon 86 21 44 01.

Der kan også rekvireres kirkebil til koncerter og foredrag arrangeret af Vejlby højskoleforening/Vejlby menighedsråd.

Returkørsel aftales med kirketjeneren.