KirkegårdskontoretKontakt Vejlby Kirkegårdskontor
Henvendelser vedrørende udtagelse og pasning af gravsteder.

Træffetid:  mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 12:30 - 13:30 og fredag fra 10:30 - 11:30

Kirkegårdsleder Else-Marie Jepsen

Kirkegårdskontoret, Bredkildegade 7
Mobil: 40401198

e-mail: kirkegaard@vejlbykirke.dk