Konfirmation

Alle børn i Vejlby Sogn, som går i skolernes 7. klasser, har ret til at modtage undervisning og blive konfirmeret af præsterne ved Vejlby Kirke.   

Siden skolesammenlægningen af Vejlby Skole og den daværende Jellebakkeskole til den nuværende Ellevang Skole har der ikke været afholdt konfirmation i Vejlby Kirke. Det skyldes ganske enkelt, at vi ikke længere har nogen skole i sognet. Af samme grund har vi valgt at lade børnene følge klasserne i stedet for at "hente" eleverne hjem til bopælssognet for at blive konfirmeret.  

I praksis betyder det ikke så meget, idet alle sognets børn selvfølgelig bliver konfirmeret som hidtil. Blot foregår undervisningen og konfirmationsgudstjenesterne uden for sognet. Det vil sige i Risskov og Ellevang sogne.  

For yderligere oplysning kontakt venligst:   

Præsterne ved Vejlby Kirke