Kontakt kirkegården

 

Kirkegårdsleder

Else-Marie Jepsen
40401198 

Bredkildegade 7
Vejlby
8240 Risskov

kirkegaard@vejlbykirke.dk

Kirkegårdsgartner

Peter Kildalsen

Kirkegårdsgartner

Mads Bjerrum

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.