Valg af gravsted

Hvad gør man ved erhvervelse af gravsted:

Der skal tages stilling til om der ønskes begravelse eller brænding. Der kan vælges mellem følgende typer af gravsteder:

Kistegravsted
Urnegravsted
Fællesgrav

Plænebegravelse
Begravelse i skovbund

 

Alle med bopæl i Vejlby, Ellevang eller Skelager sogne kan få et gravsted på kirkegården
Ligeledes kan man hvis man har haft tilknytning til sognet.
Erhvervelsen af gravstedet er gratis, men der skal forudindbetales for hæk/kant vedligeholdelse.

Der er mange forskellige typer gravsteder, både til kister og urner.
Det er derfor vigtigt at man tager sig tid til at gå en tur på kirkegården, gerne sammen med kirkegårdslederen og få den rette vejledning.

Kort beskrivelse af kirkegårdens afdelinger


Vejlby kirkegård er inddelt i fire afdelinger:

Afdeling 1

Det er den del af kirkegården, som ligger indenfor den hvide kirkegårdsmur. Gravstederne er indhegnet af lave hække og er i øvrigt beplantet efter de derom givne regler. Såvel traditionelle kistebegravelser som urnenedsættelser kan finde sted her.


Afdeling 2

er den del af kirkegården, som ligger umiddelbart nord for afdeling 1. Gravstederne er indrettet som afdeling 1, ligesom der her anvendes de samme begravelsesformer.


Afdeling 3

er den del af kirkegården, som ligger nord for afdeling 2, og er indrettet med fire underafdelinger:


Afdeling 3 A

som er indrettet, og som anvendes som afdeling 1 og afdeling 2, idet den miderste del dog er udlagt som urnegravsteder.


Afdeling 3 B

 som er en urnekirkegård, hvor de enkelte urnegravsteder er indhegnet, og hvor beplantning er tilladt.


Afdeling 3 C , der udlægges ikke nye gravsteder.


Afdeling 3 D

som er den såkaldte urnefællesgrav. Urnerne er nedsat i en plæne. Hverken gravsten eller beplantning er tilladt. Blomster lægges på den anlagte blomsterplads.


Afdeling 4 er den del af kirkegården, som ligger vest for afdeling 3. Den er indrettet i fem underafdelinger:


Afdeling 4 A

som er en urnekirkegård. Urnerne nedsættes i en plæne, og gravstedet markeres med en flad liggesten på 50x50x10 cm med indhuggede bogstaver. Der må kun sættes små afskårne blomsterbuketter i de nedgravede vaser.


Afdeling 4 B

 som afdeling 4, men også til kistebegravelser. Her gælder de samme regler som afdeling 4 A, idet anonyme kistebegravelser dog også kan finde sted her.


Afdeling 4 C

som afdeling 4 B.


Afdeling 4 D , som ikke er taget i brug.


Afdeling 4 E

der er anlagt som skovkirkegård med begravelser/ urnenedsættelser nedsat i vedbend bede eller græs

.Kontakt kirkegårdslederen vedrørende erhvervelse af gravsted.


Kirkegårdsleder vikar
Else Marie Jepsen
Bredkildegade 7, Vejlby
8240 Risskov
Tlf:   40401198
Mail: kirkegaard@vejlbykirke.dk