Krucifiks på væg

Vejlby. Krucifiks, måske stammende fra et barokt †epitaf, tidligere anbragt foroven i altertavlen

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.