Sankt Erasmus

På korets østvæg ses resterne af en korsfæ- stelsesscene med den korsfæstede Kristus, Maria (i gul dragt med hvidt hovedtøj) og disciplen Johannes (i grøn kappe). Placeringen af maleriet på østvæggen kan tyde på, at maleriet i den første tid efter kirkens ombygning i 1492 har fungeret som altertavle. I korhvælvets østkappe ses en dramatisk fremstilling af Skt. Erasmus’ martyrium. Ifølge helgenlegenden led han døden ved at få drejet sine indvolde ud på et håndsving. I senmiddelalderen var Skt. Erasmus en særdeles populær helgen, som man henvendte sine bønner til, hvis man led af mavesmerter. Måske har han tilmed været Vejlby Kirkes værnehelgen.

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.