Dødsfald

Via kirkekontoret aftales tidspunkt for bisættelse/begravelse. Henvendelse sker enten personligt eller gennem en bedemand.

Anmeldelse af dødsfald skal foretages digitalt via www.borger.dk Anmeldelsen kan ske af bedemanden på vegne af de pårørende - hør nærmere herom hos bedemanden.

Aftale om et gravsted sker ved henvendelse til Kirkegårdskontoret

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.