Dødsfald

Via kirkekontoret aftales tidspunkt for bisættelse/begravelse. Henvendelse sker enten personligt eller gennem en bedemand.

Anmeldelse af dødsfald skal foretages digitalt via www.borger.dk Anmeldelsen kan ske af bedemanden på vegne af de pårørende - hør nærmere herom hos bedemanden.

Aftale om et gravsted sker ved henvendelse til Kirkegårdskontoret