Højskoleforeningen

Vejlby Højskoleforening er stiftet den 31. marts 1993.

Foreningens formål er at afholde møder, foredrag, studiekredse, udstillinger og andre aktiviteter af folkelig og kulturel art i Vejlby Sognegård.

Medlemskabet koster årligt 100 kr. pr. person og giver indfly­delse på generalforsamlingen samt rabat ved ekstraordinære arrangementer. Henvendelse kan ske til foreningens sekretær.

Ved højskoleforeningens møder bliver der serveret kaffe/te med brød for 20 kr. Ældre og gangbesværede kan blive befordret gratis til og fra møderne ved henvendelse til kirkens kontor på tlf.: 86214401 senest den pågældende dag kl. 13.00.

Program for efteråret 2023 er på trapperne
 

Bestyrelsens medlemmer:

Niels Sander Wienke (formand) tlf. 29898912
Anna Bohn Jespersen (næstformand) tlf. 22811850
Jytte Thorsted (kasserer) tlf. 86178631
Kirsten Malmquist (sekretær) tlf. 20212885
Gudrun Engelke (bestyrelsesmedlem) tlf. 20167409
Grethe Heidemann (bestyrelsesmedlem) tlf. 27210076
Anni Christiansen (bestyrelsesmedlem) tlf. 30119052

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.