Alt om Kirkegården

Velkommen til Vejlby kirkegård

En kirkegård der ønsker at støtte op om mere biodiversitet i naturen.

Vores kirkegård har meget at byde på med traditionelle kiste og urnegravsteder, plænesten, skovkirkegård og fællesgraven. Alt sammen i en skøn blanding af staudebede, buske og store flotte gamle træer.

I træerne hænger der fuglekasser. Genbrug af kasserede sten der bliver lavet om til fuglebad.

Vi udvikler hele tiden kirkegården med nye planter og deler de stauder, vi har i bedene, planter dem på tomme gravsteder.

Langs kirkemuren op mod kirken er der staudebede, der blomstrer fra februar og indtil frosten kommer, derefter er der smukke frøstande hele vinteren. Et sted der både gavner insekter, fugle, dyr og mennesker året rundt.

Der er også et stendige, der danner ramme omkring kirkegården, der er blandet beplantning derpå, hvilket også giver stor variation til dyrelivet.

Vi har etableret frøbede med blomstereng blandinger. Undrer du dig over sjuskede græsklipninger, er det fordi vi kører uden om de små fine blomster i græsset eller lader noget græs stå uklippet med vilje.

Vi har en god biodiversitet lige nu, men alting kan gøres bedre, derfor har vi fremadrettet fokus på flere hjemmehørende planter og blomster, planter med bær alt sammen til gavn for dyr og insekter.

Det er et spændene projekt, der altid vil være i udvikling.

Nyd turen igennem kirkegården næste gang du kommer forbi, hver årstid har sin charme.

Kirkegårdsleder

Else Marie Jepsen