Romansk Gravsten

Indmuret i våbenhusets ydermur mod øst ses en romansk gravsten i granit. I stenen er der i relief hugget et kraftigt latinsk kors, som øverst er flankeret af sol og måne. Korset synes at tage form af et sværd, der er placeret i ryggen på et døende dyr (løve) med lang snude og hængende tunge. 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.