Se billeder af Lapidariet (Gamle gravsten)

Tryk her for at se alle gravstenene 

Tryk her for at se beskrivelse

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.