Inskrift

I skibets midterhvælvs østkappe ses en latinsk indskrift, som i dansk oversættelse angiver følgende: ”I Herrens år 1492, i den ærværdige faders, hr. Niels Clausens bispetids 2. år, i den agtværdige mands, magister Paul Hoffmans, denne kirkes sognepræsts 6. år som kantor, blev disse hvælvinger fuldført til ære for Gud den almægtige og hans helgener”

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.