Krucifiks på alter

I mangel af en egentlig altertavle med et centralt Kristusmotiv lod Vejlby menighedsråd i 1984 på alterbordet opstille en Kristusfigur, udført af Valdemar Foersom Hegndal (1916-2002), der i et for kunstneren karakteristisk formsprog på én gang skildrer den korsfæstede og den opstandne Kristus. 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.