Kirkegårdslederens klumme

 

Sig ikke: ”Det kan vi tale om senere….” – få det gjort!

Kære læser.

I flere år har vi på kirkegården oplevet at mange får valgt en forkert type gravsted. Vi flytter jævnligt urner fra fællesgraven og til et ”alm.” gravsted.  Bedemænd, præster og kirkegårdsleder oplever, at en del mennesker ikke har talt med deres nærmeste om, hvordan de ønsker at blive begravet. Det kan der være mange grunde til. For nogle er det svært at tale om det. Andre tænker, at det vil man gøre, bare ikke lige nu. Men den store ubekendte faktor i dette spørgsmål er, at man ikke ved, hvor længe man har livet. Man kan komme i den situation, at man – i løbet af ganske få dage – skal træffe vigtige beslutninger, hvis et nærtstående menneske dør pludseligt. Det er beslutninger, som ikke kan ændres.

Derfor er min opfordring klar: Tal med jeres nærmeste om disse spørgsmål, som f.eks.:

  • Ønske om kirkegård. Som udgangspunkt hører man til kirkegården, i det sogn man bor. Ønsker man at blive begravet et andet sted, så er det vigtigt at undersøge, om det er muligt.

  • Ønsker man kremation eller kistebegravelse.

  • Ønske om gravsted. Skal det være et gravsted med hæk omkring, Ude i græsplænen med en pladesten over, skovkirkegård, eller i en fællesgrav uden markering.

  • Skal der medvirke en præst? Er man medlem af folkekirken, da er udgangspunktet, at en af sognets præster og kirkens betjening medvirker ved en begravelses-højtidelighed i kirken. Har man særlige ønsker i forhold til indholdet i højtideligheden, så kan det anbefales at undersøge, om det er muligt.

  • Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke mulighed for en højtidelighed i kirken. Da vil det være en stor hjælp for ens nærmeste pårørende, at man har fortalt dem eller skrevet ned, hvordan man ønsker sin begravelse tilrettelagt.

   Hvilke muligheder er der på kirkegården i Vejlby. Det vil vi gerne fortælle nærmere om. Ring og aftal en tid til en rundvisning, hvor vi i ro og mag kan se på mulighederne og I kan få svar på evt. spørgsmål.

   Else-Marie Jepsen

   Tlf. 40401198