Vielse

Ønsker om vielse i Vejlby kirke aftales med kirkekontoret.

Der skal af kommunen via portalen www.borger.dk udfærdiges en "Prøvelsesattest", der ikke må være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Når prøvelsesattesten foreligger, skal den afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner til vielsen.

Der kan søges om navneændring på bryllupsdagen, se  www.borger.dk

 

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.