Fødsel

Kirkekontoret i jeres bopælssogn får af jordemoderen direkte besked om barnets fødsel. Fødslen registreres efter 14 dage. Er I gift har I fælles forældremyndighed.

Er moderen ugift kan forældrene erklære, at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet via blanketten "Omsorgs- og Ansvarserklæring", der skal afgives inden 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på www.borger.dk

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.