Smørkærningsscenen

I korhvælvets nordkappe ses en smørkærningsscene. Scenen er velkendt i senmiddelalderen. Som det ses, er der djævle på spil, som enten hjælper eller driller mejerskerne. Mejersken til højre er fremstillet som en troldkvinde eller heks, som med blottede bryster og ris og svøbe i hænderne vil prygle djævlene. Eller som måske vil i lag med dem. Senmiddelalderens hekse kunne i hvert fald finde på både det ene og det andet.

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.