Tv udsendelser om kirkegårde

Hvad gør vi ved de mange tomme gravsteder? Se indslag her

Indslag om bedemænd under coronaen

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.