Attester

Alle attester udstedes af kirkekontoret ved personligt fremmøde og mod forevisning af billedlegitimation.

Attester kan også rekvireres via portalen www.borger.dk