Attester

Alle attester udstedes af kirkekontoret ved personligt fremmøde og mod forevisning af billedlegitimation.

Attester kan også rekvireres via portalen www.borger.dk

 

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.