Navneændring

Navneændring skal søges via blanketten "Navneændring" på portalen  www.borger.dk

Som hovedregel skal der betales gebyr i forbindelse med en navneændring, se nærmere på www.borger.dk

Undtaget for gebyr er dog navneændring i forbindelse med vielse (såvel borgerlig som kirkelig), indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt der ved navneændringen sker navnefællesskab mellem parterne.

Læs mere om betaling, navneloven og muligheder på www.borger.dk