Navneændring

Navneændring skal søges via blanketten "Navneændring" på portalen  www.borger.dk

Som hovedregel skal der betales gebyr i forbindelse med en navneændring, se nærmere på www.borger.dk

Undtaget for gebyr er dog navneændring i forbindelse med vielse (såvel borgerlig som kirkelig), indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt der ved navneændringen sker navnefællesskab mellem parterne.

Læs mere om betaling, navneloven og muligheder på www.borger.dk

 

 

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.