Ved dødsfald

Begravelse og bisættelse:

Dødsfald anmeldes snarest muligt og senest efter to dage til kirkekontoret eller den kirkebogførende sognepræst i Vejlby kirke. Ofte vil bedemanden være behjælpelig hermed.

Mange pårørende foretrækker at lade en bedemand ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men sognepræst og kirkekontor hjælper gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales gennem bedemanden. Det kan også aftales direkte med kirkekontoret eller præsten.

Alt, som vedrører den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, aftales med præsten.

Urnenedsættelser:

Hvis man ønsker at være med til urnenedsættelsen, skal der rettes henvendelse til kirkegårdskontoret.

Nedsættelser kan finde sted mandag til torsdag fra kl. 07.00 til 14.30, fredag mellem 07 og 11.30

Du kan læse mere om begravelser og bisættelser på www.folkekirken.dk.


Udlån af sognegården til begravelseskaffe.

Der er nu mulighed for at låne sognegården til begravelseskaffe/mindesamvær

Kontakt kirketjenerne vedr. reservation. 86211281 - 23301281 - vejlbykirketjener@mail.dk