KirkekontoretUge 30 0g 31 fra den 24. juli til den 4. august, er Vejlby Kirkekontor ferielukket. Der henvises i stedet til Lisbjerg Kirkekontor på Tlf: 51811344

Kontakt Vejlby Kirkekontor
Henvendelser vedrørende kirkelige handlinger (dåb, vielse, begravelse)
og personregistrering rettes til kordegnen på kirkekontoret.

Åbningstider:  mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 9-13:00 og onsdag fra 15-17:00

Kordegn
Tine Kau Andersen
Vejlby Centervej 25
8240 Risskov
Supplerende oplysninger
e-mail: vejlby.sognaarhus@km.dk
Tlf. 86214401

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger (såsom CPR-nummer eller oplysninger om en kirkelig handling) skal du sende dem sikkert via: Send sikkert til Vejlby sogn  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8123

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.