Åbningstider

Kirken, Bredkildegade 5, 8240 Risskov

Kirken er åben tirsdag - fredag kl. 9-15

Under kirkelige handlinger er kirken lukket for besøgende.

 

Kirkens kontor, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov, tlf. 86 21 44 01

OBS: Bemærk nye åbningstider pr. 1/7-23:

Mandag-Tirsdag-Torsdag-Fredag   kl. 09.00-13.00

Onsdag     kl. 15.00-17.00

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.