Litteraturkreds


I regi af Vejlby højskoleforening er der en litteraturkreds, som mødes omtrent 6 gange om året. Ønsker du at vide mere, kan du kontakte sognepræst Niels Sander Wienke på mail nsp@km.dk.

 

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.