Begravelseskaffe

Menighedsrådet har besluttet, at der skal være mulighed for, at man kan afholde mindesamvær efter begravelser i sognegården. Tilbuddet gælder såvel ved bisættelser og begravelser fra kirken, som alene ved jordfæstelser på kirkegården, men forudsætningen er, at der er ledigt lokale.

Der er i princippet tale om private sammenkomster, som kirken ikke har noget at gøre med. Sognegården udlånes efter de sædvanlige regler for udlån: sognegården skal afryddes og rengøres efter brug. Der må ikke laves mad, men gerne opvarmes mad, og der er kaffemaskiner og vandkogere til te.

Hvis man er interesseret i at låne sognegården til mindesamvær, ringer man til kirketjenerkontoret: telefon 86211281, E-mail vejlbykirketjener@mail.dk. Det afklares så, om der er et frit lokale på det pågældende tidspunkt, og kirketjeneren finder så en ”kaffedame”, som kender sognegården og leder anvendelsen af den. Videre aftaler og afregning sker direkte med ”kaffedamen”.