Dåb

Et barn skal have navn, inden det fylder 6 måneder.

Ved navngivelse, uden dåb, udfyldes blanketten "Navngivning", se www.borger.dk

Ønskes navngivelse ved dåb kontaktes kirkekontoret. Ring i åbningstiden på Tlf: 86214401

Ved dåb opgives navn og adresse på mindst 2 og højest 5 faddere. Den der bærer barnet er også fadder.

Læs tillige: www.folkekirken.dk

Vejlby Kirke har siden middelalderen været rammen om menighedens gudstjenesteliv‚ som det folder sig ud i forkyndelse‚ bekendelse og lovsang. Her taler vi jævnt om det høje – for menneskelivets skyld. Her værner vi om traditionen som den bedste ramme for evangeliets nyskabende magt.