Familieaftener

Foredrag om familielivet

Selv om der måske ikke er to familier, der ligner hinanden og indretter sig på samme måde, er der alligevel nogle vilkår og rammer, enhver familie er fælles om. Rammer og vilkår, der ofte stammer fra samfundsstrukturen men også fra den tid, vi lever i og den tidsånd, vi lever med. Hvad er ’det gode familieliv’? Hvordan sorterer vi mellem de mange krav og ønsker, der er til familier i dag? Er vi virkelig de eneste, der oplever konflikter i vores familie og parforhold? Disse og mange andre spørgsmål vil foredragsholder Steen Kruse, der er leder af Center for Familieudvikling i Aarhus, komme ind på i fire foredrag hen over efterår og vinter 2024-25. Foredragsaftnerne afvikles i et samarbejde mellem Vejlby, Skelager, Ellevang og Risskov kirker. Det er gratis at deltage og kirkerne er værter ved et let traktement.

 

Onsdag 11/9 2024 kl. 19 i Ellevang sognegård: Parforholdet under lup.

Hvad indeholder et godt eller stærkt parforhold? Hvad siger forskningen om parforholdets betydning for vores generelle sundhed og trivsel?

 

Onsdag 23/10 2024 kl. 19 i Skelager sognegård: Konflikter i parforholdet.

 Alle har konflikter - hvordan ser de ud. Hvad handler de om og hvad stiller vi op med parforholdet når vi skal løse konflikter?

 

Onsdag 15/1 2025 kl. 19 i Risskov sognegård: Parforholdet i det lange perspektiv.

Hvordan bliver vi ved at være gode sammen? Hvad skal man forvente af et parforhold når vi har været sammen længere?

 

Onsdag 26/2 2025 kl. 19 i Vejlby sognegård: Forældreskabet.

Hvilke udfordringer står forældre i i dag? Hvordan skaber vi sammen sunde forhold for vores børn, og hvordan er vi et godt team sammen? Aftenen vil også give et kritisk blik på det pres forældre i dag udsættes for af hinanden og af hele psykologiseringen af forældrerollen.