Sankt Erasmus

På korets østvæg ses resterne af en korsfæ- stelsesscene med den korsfæstede Kristus, Maria (i gul dragt med hvidt hovedtøj) og disciplen Johannes (i grøn kappe). Placeringen af maleriet på østvæggen kan tyde på, at maleriet i den første tid efter kirkens ombygning i 1492 har fungeret som altertavle. I korhvælvets østkappe ses en dramatisk fremstilling af Skt. Erasmus’ martyrium. Ifølge helgenlegenden led han døden ved at få drejet sine indvolde ud på et håndsving. I senmiddelalderen var Skt. Erasmus en særdeles populær helgen, som man henvendte sine bønner til, hvis man led af mavesmerter. Måske har han tilmed været Vejlby Kirkes værnehelgen.