Inskrift

I skibets midterhvælvs østkappe ses en latinsk indskrift, som i dansk oversættelse angiver følgende: ”I Herrens år 1492, i den ærværdige faders, hr. Niels Clausens bispetids 2. år, i den agtværdige mands, magister Paul Hoffmans, denne kirkes sognepræsts 6. år som kantor, blev disse hvælvinger fuldført til ære for Gud den almægtige og hans helgener”