Smørkærningsscenen

I korhvælvets nordkappe ses en smørkærningsscene. Scenen er velkendt i senmiddelalderen. Som det ses, er der djævle på spil, som enten hjælper eller driller mejerskerne. Mejersken til højre er fremstillet som en troldkvinde eller heks, som med blottede bryster og ris og svøbe i hænderne vil prygle djævlene. Eller som måske vil i lag med dem. Senmiddelalderens hekse kunne i hvert fald finde på både det ene og det andet.