Biskop Niels Clausen

På skibets østhvælvs østkappe ses til venstre biskop Niels Clausens våbenskjold og til højre en bispehelgen (med glorie, bispestav i venstre og bog eller skrin i højre hånd). Hvem bispehelgenen er, vides ikke. Men da biskop Niels Clausen var en særdeles selvbevidst herre, kan det ikke udelukkes, at han har ladet maleriet udføre ved siden af sit eget våbenskjold som et varsel om sin egen fremtidige status (!).