Prædikestol

Kirkens prædikestol, der er et velskåret værk fra barokken, er inddelt i fire fag. Af feltet i faget mod kirkens sydvæg fremgår det, at prædikestolen ”af Svend Hansen Arboe med sin hustru Helle Jensdatter er givet til Vejlby Kirke året 1639” (jf. præ- stetavle). I stolens næste fag ses maleri af apostlen Andreas med det karakteristiske kors. I det tredje fag er påsat våbenskjold og initialer I.F.D. for Jacob Fabricius Doctor og for dennes svigersøn S.P.D., Simon Paulli Doctor. Begge var i 1600-tallets midte kongelige livlæger og besiddere af kantoratet ved Aarhus domkirke. Dermed rådede de over Vejlby Kirkes indtægter og bekostede muligvis en del af prædikestolens staffering. I fjerde fag længst yderst til venstre ses maleri af apostlen Peter med nøgle. Nederst på prædikestolen ses giver- året 1639, giverens, Hr. Svend Hansens monogram og et Jesusmonogram.