Krucifiks på væg

Vejlby. Krucifiks, måske stammende fra et barokt †epitaf, tidligere anbragt foroven i altertavlen