Romansk Gravsten

Indmuret i våbenhusets ydermur mod øst ses en romansk gravsten i granit. I stenen er der i relief hugget et kraftigt latinsk kors, som øverst er flankeret af sol og måne. Korset synes at tage form af et sværd, der er placeret i ryggen på et døende dyr (løve) med lang snude og hængende tunge.